ข้อแตกต่างระหว่าง Ledger, Trezor, Bitbox และ Keepkey

By |2019-07-22T09:28:28+07:00February 14th, 2018|Categories: Digital Bitbox, Hardware Wallet, KeepKey, Ledger Nano S, Trezor|

ตารางแสดงข้อแตกต่างระหว่าง Ledger, Trezor, Bitbox และ Keepkey *แก้ไข 27.02.18: OTG รองรับเฉพาะระบบ Android เท่านั้น *แก้ไข 01.03.18: Trezor ได้ออกมาประกาศยกเลิกการอัพเดท Google Chrome Extension อ่านต่อได้ที่