Terms and Conditions

Welcome to SIAMBC

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ระบุถึงกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์ของ SIAMBC

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย SIAMBC ชื่อทางการค้าของ Siam BC Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักรไทย

SIAMBC ตั้งอยู่ที่:

กรุงเทพประเทศไทย

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด ห้ามใช้เว็บไซต์ของ SIAMBC ต่อไป
หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล และประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ
และข้อตกลงใดๆ หรือทั้งหมด: “ลูกค้า”, “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงคุณ บุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้
และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท”, “ตัวเรา”, “เรา”, “ของเรา” และ “เรา” หมายถึง
ให้กับบริษัทของเรา “คู่สัญญา”, “คู่สัญญา” หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง หรือลูกค้า
หรือตัวเราเอง เงื่อนไขทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินการ
กระบวนการช่วยเหลือลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะโดยการประชุมอย่างเป็นทางการ
ระยะเวลาที่แน่นอนหรือวิธีการอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับ
ของการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุของบริษัท เป็นไปตามและอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่
ของประเทศไทย. การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่น ๆ ในรูปเอกพจน์ พหูพจน์
การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และ/หรือเขา/เธอ หรือพวกเขา ถือเป็นการใช้แทนกันได้และดังนั้นจึงหมายถึงสิ่งเดียวกัน

คุ้กกี้

เราใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์ของ SIAMBC แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้
ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SIAMBC

เว็บไซต์อินเทอร์แอคทีฟที่ทันสมัยส่วนใหญ่
ใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถดึงรายละเอียดผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง มีการใช้คุกกี้ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ของเรา
เพื่อเปิดใช้งานการทำงานของพื้นที่นี้และใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม บางส่วนของเรา
พันธมิตร/พันธมิตรโฆษณาอาจใช้คุกกี้

ใบอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น SIAMBC และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ SIAMBC สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถดูและ/หรือพิมพ์
หน้าจาก https://siambc.com สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่:

เผยแพร่เนื้อหาซ้ำจาก https://siambc.com
ขาย เช่า หรือ ใบอนุญาตช่วงจาก https://siambc.com
ทำซ้ำ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาจาก https://siambc.com

แจกจ่ายเนื้อหาจาก SIAMBC ซ้ำ (เว้นแต่เนื้อหาจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการแจกจ่ายซ้ำโดยเฉพาะ)

สินค้าหรือบริการ

เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่ซื้อหรือได้รับจากคุณจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ (เช่น กระเป๋าเงินดิจิทัล) อาจถูกควบคุมโดยหรือขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานหรือบริการเพิ่มเติมโดยผู้ให้บริการกระเป๋าเงินหรือเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัล และอาจพิจารณาค่าธรรมเนียม ข้อจำกัด และข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการใช้ เดียวกัน. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในจำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัล และคุณตกลงที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และปฏิบัติตามข้อจำกัดและข้อจำกัดดังกล่าว

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของรหัสผ่าน หมุด เมล็ดพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์จัดทำโดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และฝ่าย SIAMBC และ SIAMBC จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งาน (รวมถึงการใช้ในทางที่ผิดและการไม่ใช้) หรือการทำงาน คุณรับทราบและตกลงว่า SIAMBC ไม่ได้รับรอง รับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SIAMBC ไม่รับประกันหรือรับประกัน: (ก) การทำงานหรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะพร้อมสำหรับการทำธุรกรรม (b) ว่าผู้ค้าหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมรับสกุลเงินดิจิทัลของคุณที่จัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์หรือกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (c) ผลิตภัณฑ์ของคุณและกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณจะตรงตามความต้องการของคุณ หรือการทำงานของผลิตภัณฑ์ของคุณหรือกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด และ (d) ความพร้อมใช้งานหรือความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัล) และกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

คุณรับทราบและตกลงว่าการเข้าถึง ใช้ และบำรุงรักษาสกุลเงินดิจิทัลหรือกระเป๋าเงินด้วยผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัล ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน และเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และบริการ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม SIAMBC ไม่ได้ดำเนินการผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเงิน สกุลเงินดิจิทัล หรือเครือข่ายดังกล่าว และไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานของพวกเขา เราจะไม่รับผิดต่อคุณในสถานการณ์ใดๆ ที่ขัดขวาง ป้องกัน หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น

ความไม่พร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเงิน หรือบริการอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร ความล่าช้าของเครือข่าย ข้อจำกัดเกี่ยวกับความครอบคลุมทางอินเทอร์เน็ต ระบบขัดข้อง หรือการหยุดชะงักของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต SIAMBC ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน หรือบริการอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึง ใช้ หรือบำรุงรักษาสกุลเงินดิจิทัลหรือกระเป๋าเงิน

เราจะไม่รับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเงิน และสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประสิทธิภาพการทำงานหรือการไม่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเงินและสกุลเงินดิจิทัล หรือความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่คุณอาจได้รับ

เราจะไม่รับผิดชอบและไม่ให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล กระเป๋าเงิน และฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม (รวมถึงคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่คุณอาจมี คุณควรติดต่อ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน หรือผู้ให้บริการเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลสำหรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน

การชำระเงิน

เรายอมรับวิธีการชำระเงินหลายวิธีรวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง PayPal เดบิตและบัตรเครดิต โปรดทราบว่าเรายอมรับการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารไทยเท่านั้น

นโยบายการคืนสินค้า

โปรดตรวจสอบประเภทของกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์และความเข้ากันได้อย่างละเอียด เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย การสั่งซื้อกับเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและบริการของเรา ทาง SIAMBC อนุญาตให้ส่งคืนและเปลี่ยนสินค้าใหม่เฉพาะอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง (เช่น หน้าจอแตกหรือปัญหาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์) SIAMBC ไม่มีการนโยบายการคืนเงินทุกกรณี ระยะเวลาการนำส่งสินค้าของเราคือ 1-3 วันทำการ หลังจากการรับชำระเงิน

การรับประกัน

การรับประกันของเรามีอายุ 1 ปีเท่านั้น (การรับประกันจากผู้ผลิตระหว่างประเทศ) โปรดระบุหมายเลขคำสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินเมื่อติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล: [email protected] หรือ LINE: @siambc

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง SIAMBC จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพียง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพย์ โดยจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูลเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และเพื่อการทำประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอด เว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งขอให้ลบข้อมูล

ช่องทางการติดต่อ SIAMBC ในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คือทางอีเมล [email protected]

ทาง SIAMBC ไม่มีนโยบายส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปให้บุคคลอื่น

 

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of SIAMBC’s Website.

This website is operated by SIAMBC, a trade name of Siam BC Co., Ltd., a company incorporated in the Kingdom of Thailand.

SIAMBC is located at:

Bangkok, Thailand

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions in full. Do not continue to use SIAMBC’s website
if you do not accept all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice
and any or all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person accessing this website
and accepting the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers
to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves, or either the Client
or ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake
the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner, whether by formal meetings
of a fixed duration, or any other means, for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect
of provision of the Company’s stated services/products, in accordance with and subject to, prevailing law
of Thailand. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural,
capitalisation and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By using SIAMBC’s website you consent to the use of cookies
in accordance with SIAMBC’s privacy policy.

Most of the modern day interactive web sites
use cookies to enable us to retrieve user details for each visit. Cookies are used in some areas of our site
to enable the functionality of this area and ease of use for those people visiting. Some of our
affiliate / advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, SIAMBC and/or it’s licensors own the intellectual property rights for
all material on SIAMBC. All intellectual property rights are reserved. You may view and/or print
pages from https://siambc.com for your own personal use subject to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 1. Republish material from https://siambc.com
 2. Sell, rent or sub-license material from https://siambc.com
 3. Reproduce, duplicate or copy material from https://siambc.com

Redistribute content from SIAMBC (unless content is specifically made for redistribution).

Products or Service

We do not warrant that the quality of any Products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

Your use of a Product (such as a cryptocurrency wallet) may be governed by or subject to acceptance of additional terms of use or service by the wallet provider or cryptocurrency networks, and they may contemplate fees, limitations and restrictions which might affect use of the same. You are responsible for all amounts charged by applicable wallet providers or cryptocurrency networks and you agree to be solely responsible for all such fees and to comply with such limitations and restrictions.

You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your password, pins, seed, associated with the Products, and the security of your Products.

The Products are provided by the relevant Product manufacturer and SIAMBC and SIAMBC Parties shall not be responsible for its use (including misuse and non-use) or function. You acknowledge and agree that SIAMBC makes no representations, warranties or conditions of any kind, and in particular, SIAMBC does not warrant or guarantee: (a) the operability or functionality of your Product or that your Product or the wallet(s) relating to your Product will be available to complete a transaction; (b) that any particular merchant or party will accept your cryptocurrency stored in Product or the wallet(s) relating to the Product; (c) that your Product and the wallet(s) relating to your Product will meet your requirements or that the operation of your Product or the wallet(s) relating to your Product will be uninterrupted or error-free; and (d) the availability or operability of the Products, the relevant networks (including internet service and cryptocurrency networks) and the wallet(s) relating to the Products.

You acknowledge and agree that access, use and maintenance of a cryptocurrency or wallet with a Product depends on the cryptocurrency networks, wallet provider and the networks of internet service providers and other third party services, applications or websites. SIAMBC does not operate the Products, the wallets, cryptocurrencies, or such networks and does not control their operations. We will not be liable to you for any circumstances which interrupt, prevent or otherwise affect the functioning of any Products or wallets relating to the Products, such as unavailability of the Products, wallets or your internet service, communications, network delays, limitations on internet coverage, system outages or interruption of an internet connection. SIAMBC disclaims any responsibility for the Products, wallet provider or any internet service used to access, use or maintain a cryptocurrency or wallet.

We shall not be liable whatsoever in relation to the Products, wallets, and cryptocurrencies, including without limitation, the performance or non-performance of the Products, wallets and cryptocurrencies, or any loss, injury or inconvenience which you may suffer.

We shall not be responsible for, and do not provide, any support or assistance for the Products, cryptocurrencies, wallets, and any third party hardware, software or other products or services (including any technology-related questions you may have. You should contact the applicable Product manufacturers, wallet providers or cryptocurrency network providers for all technical assistance on the same.

Payment

We accept multiple payment methods including Direct Bank Transfer, PayPal, debit and credit card. Please note that we only accept Direct Bank Transfer via a Thai bank account only.

Return Policy

Please check the type of hardware wallet and its compatibility carefully. Due to security reasons, by placing the order with us, you have accepted our terms and services. We only allow return for defective devices (such as broken screen or issues with connecting a device) and we will replace your device with a new one.

Warranty

Our warranty is only valid for 1 year (international manufacturer warranty). Please provide us with your order number and a receipt upon contacting us. You can contact us via our email: [email protected] or LINE: @siambc

User Comments

 1. This Agreement shall begin on the date hereof.
 2. Certain parts of this website offer the opportunity for users to post and exchange opinions, information,
  material and data (‘Comments’) in areas of the website. SIAMBC does not screen, edit, publish
  or review Comments prior to their appearance on the website and Comments do not reflect the views or
  opinions of SIAMBC, its agents or affiliates. Comments reflect the view and opinion of the
  person who posts such view or opinion. To the extent permitted by applicable laws SIAMBCshall
  not be responsible or liable for the Comments or for any loss cost, liability, damages or expenses caused
  and or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this
  website.
 3. SIAMBC reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which it considers
  in its absolute discretion to be inappropriate, offensive or otherwise in breach of these Terms and Conditions.
 4. You warrant and represent that:
  1. You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to
   do so;
  2. The Comments do not infringe any intellectual property right, including without limitation copyright,
   patent or trademark, or other proprietary right of any third party;
  3. The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material
   or material which is an invasion of privacy
  4. The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities
   or unlawful activity.
 5. You hereby grant to SIAMBC a non-exclusive royalty-free license to use, reproduce,
  edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats
  or media.

Hyperlinking to our Content

 1. The following organizations may link to our Web site without prior written approval:
  1. Government agencies;
  2. Search engines;
  3. News organizations;
  4. Online directory distributors when they list us in the directory may link to our Web site in the same
   manner as they hyperlink to the Web sites of other listed businesses; and
  5. Systemwide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls,
   and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.
 1. These organizations may link to our home page, to publications or to other Web site information so long
  as the link: (a) is not in any way misleading; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or
  approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking
  party’s site.
 2. We may consider and approve in our sole discretion other link requests from the following types of organizations:
  1. commonly-known consumer and/or business information sources such as Chambers of Commerce, American
   Automobile Association, AARP and Consumers Union;
  2. dot.com community sites;
  3. associations or other groups representing charities, including charity giving sites,
  4. online directory distributors;
  5. internet portals;
  6. accounting, law and consulting firms whose primary clients are businesses; and
  7. educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we determine that: (a) the link would not reflect
unfavorably on us or our accredited businesses (for example, trade associations or other organizations
representing inherently suspect types of business, such as work-at-home opportunities, shall not be allowed
to link); (b)the organization does not have an unsatisfactory record with us; (c) the benefit to us from
the visibility associated with the hyperlink outweighs the absence of link is in the context of general resource information or is otherwise consistent with editorial content
in a newsletter or similar product furthering the mission of the organization.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Web site information so long as
the link: (a) is not in any way misleading; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval
of the linking party and it products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s
site.

If you are among the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website,
you must notify us by sending an e-mail to [email protected].
Please include your name, your organization name, contact information (such as a phone number and/or e-mail
address) as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Web site,
and a list of the URL(s) on our site to which you would like to link. Allow 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Web site as follows:

 1. By use of our corporate name; or
 2. By use of the uniform resource locator (Web address) being linked to; or
 3. By use of any other description of our Website or material being linked to that makes sense within the
  context and format of content on the linking party’s site.

No use of SIAMBC’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license
agreement.

Iframes

Without prior approval and express written permission, you may not create frames around our Web pages or
use other techniques that alter in any way the visual presentation or appearance of our Web site.

Reservation of Rights

We reserve the right at any time and in its sole discretion to request that you remove all links or any particular
link to our Web site. You agree to immediately remove all links to our Web site upon such request. We also
reserve the right to amend these terms and conditions and its linking policy at any time. By continuing
to link to our Web site, you agree to be bound to and abide by these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Web site or any linked web site objectionable for any reason, you may contact
us about this. We will consider requests to remove links but will have no obligation to do so or to respond
directly to you.

Whilst we endeavour to ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness
or accuracy; nor do we commit to ensuring that the website remains available or that the material on the
website is kept up to date.

Content Liability

We shall have no responsibility or liability for any content appearing on your Web site. You agree to indemnify
and defend us against all claims arising out of or based upon your Website. No link(s) may appear on any
page on your Web site or within any context containing content or materials that may be interpreted as
libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or
other violation of, any third party rights.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website (including, without limitation, any warranties implied by law in respect of satisfactory quality, fitness for purpose and/or the use of reasonable care and skill). Nothing in this disclaimer will:

 1. limit or exclude our or your liability for death or personal injury resulting from negligence;
 2. limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 3. limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 4. exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and exclusions of liability set out in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a)
are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer or
in relation to the subject matter of this disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort
(including negligence) and for breach of statutory duty.

To the extent that the website and the information and services on the website are provided free of charge,
we will not be liable for any loss or damage of any nature.