วิธีอัพเดทเฟิร์มแวร์ Ledger Nano S 1.3.1 ไปยัง 1.5.5

By |2019-06-08T19:36:33+07:00May 31st, 2019|Categories: Bitcoin, Hardware Wallet, Ledger Nano S|Tags: , , , |

ตอนนี้การอัพเดทเฟิร์มแวร์ Ledger Nano S 1.3.1 ไป 1.5.5 ไม่สามารถทำได้โดยการใช้ Ledger Live 1.8.0 เพราะตัว Ledger จะติดอยู่ตรงหน้า Update หากต้องการอัพเดทจะต้องใช้ Ledger Live 1.7.0 ตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ