//ข้อแตกต่างระหว่าง Ledger, Trezor, Bitbox และ Keepkey

ข้อแตกต่างระหว่าง Ledger, Trezor, Bitbox และ Keepkey

ตารางแสดงข้อแตกต่างระหว่าง Ledger, Trezor, Bitbox และ Keepkey

*แก้ไข 27.02.18: OTG รองรับเฉพาะระบบ Android เท่านั้น

*แก้ไข 01.03.18: Trezor ได้ออกมาประกาศยกเลิกการอัพเดท Google Chrome Extension อ่านต่อได้ที่ ลิ้งค์นี้

Table last updated: 13.02.2018

ตารางถูกอัพเดทล่าสุด 13.02.2018

*เราไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการใช้ข้อมูลจากตารางนี้

By | 2018-03-05T01:35:52+00:00 February 14th, 2018|Uncategorized|Comments Off on ข้อแตกต่างระหว่าง Ledger, Trezor, Bitbox และ Keepkey

About the Author: